Bölüm Başkan Mesajı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Bölüm Başkanı’nın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
Bilgi ve teknolojinin sürekli olarak değiştiği ve geliştiği günümüz bilgi toplumunda, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nün de önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan değişim ve gelişmeleri takip edebilecek, uzaktan eğitim uygulamalarında olarak görev alabilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca eğitim-öğretim hizmetlerinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bilgilerini planlayan, tasarlayan, uygulayan ve değerlendirebilen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yine bu bölüm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ortaöğretim kurumlarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nde de İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapacak olan öğretmenler yetiştirmektedir. Özellikle, bu programda öğretmen adayları genel kültür, temel bilimler, bilgisayar bilimleri, eğitim teknolojileri ve öğretmenlik meslek bilgisini kapsayan dersler almakta ve işbirlikli çalışmalar gerçekleştirerek, takım çalışmalarıyla ilgili bilgi ve beceriler kazanmaktadırlar.

Ayrıca yenilikçi yaklaşımları benimseyen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü; öğrencileri, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak yetişmektedir.

Bölümümüze hoş geldiniz sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Zehra Altınay GAZİ
Bölüm Başkanı

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2003 yılında KKTC, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun, (YÖDAK) 6/2003 sayılı kararı ile kurularak, eğitim ve öğretime başlamıştır. 2006 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYM) aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmeye başlamıştır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğetmenliği Bölümü;

* Bölümden mezun öğrencilerin tamamının öğretmen veya bilişim sektöründe iş bulması
* Öğrenim görmeye istekli ve ilgili mevcut öğrencileri
* Genç ve dinamik bir akademik kadrosu
* Öğretim elemanlarının bilime, bölüme ve üniversiteye olan bağlılığı
* Eğitim dilinin Türkçe olması
* Etkin bir İngilizce eğitimi vermesi
* Öğretim elemanı- öğrenci iletişiminin yüksek olması
* Öğrenci merkezli ve proje tabanlı eğitiminin uygulaması
* Yirmibirinci yüzyılda aranan insangücünü yetiştirme misyonu
* Bölümün yüksek lisans ve doktora programının olması ile, nitelikli bir eğitim vermektedir.

Misyon

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi anabilim dalının öğretim teknolojisi uzmanı yetiştirmeyle ilgili misyonu:

* Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş
* Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik
* Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen
* Mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan
* Her durumda çevresine yararlı olabilecek, çağdaş ve dinamik bir eğitim vererek, öğretim teknolojisi uzmanlarını yetiştirmeyi;

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümünün öğretmen yetiştirmeyle ilgili misyonu:

* Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş;
* Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik;
* Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen;
* Mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan;
* Her durumda çevresine yararlı olabilecek, çağdaş ve dinamik bir eğitim vererek, bilgi ve iletişim teknolojileri öğretmenlerini yetiştirmeyi;

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğretim teknolojisi alanları ile ilgili olarak:

* Özgün;
* Ekip çalışması ile gerçekleştirilen;
* Geçerlik ve güvenirlilik standartları yüksek;* Bilimsel anlamda nitelikli;
* Evrensel bilime ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmayı ve bunları kabul gören ulusal ve uluslararası bilimsel yayın organlarında yayımlamayı;

Toplumun gereksinim duyduğu eğitim bilimleri ile ilgili konularda:

* Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların eğitim ile ilgili birimleriyle görüş alışverişinde bulunmayı ve bu kurumların eğitimle ilgili politikalarının saptanmasında belirleyici rol üstlenmeyi;
* Eğitim ile ilgili hizmet taleplerinde öncelikle tercih edilen bir bölüm olarak, kurum ve kuruluşların, eğitime ilişkin ihtiyaç duydugu konuları ve karşılaştığı sorunları bilimsel açıdan incelemeyi;
* Eğitim kurumlarında çalışanları eğitim bilimleri ve eğitim sorunları konusunda aydınlatmaya yönelik çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlemeyi görev edinmiştir.

İş Olanakları

* İlköğretim ve ortaöğretim okullarında bilgisayar öğretmeni olarak
* Okullarda bilgisayar ve öğretim teknolojisi uzmanı olarak
* Bilgisayar firmalarında eğitim yazılımı geliştirme uzmanı olarak
* Milli Eğitim Bakanlığında
* Özel okullarda
* Dersanelerde
* Üniversitelerde
* Uzaktan eğitim merkezlerinde